Genel Kurulumuz Yapılacaktır

Genel Kurulumuz Yapılacaktır

Genel Kurulumuz Yapılacaktır.


   MERAM İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2018-2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU

   2018-2019 Yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem Maddelerini görüşmek üzere 16.02.2020 Tarihinde saat 09.30’da, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 23.02.2020 tarihinde aynı yede ve saatte yapılacaktır.
 
1- Açılış ve yoklama
2- Divan teşekkülü
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- 2018-2019 yılı Birlik Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunup oylanması,
5- 2018-2019 yılı Birlik Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunup oylanması,
6- 2018-2019 yılı Birlik kesin hesaplarının okunup görüşülerek oylanması,
7- Birliğin 2020-2021 yılı tahmini bütçe ve çalışmalarının görüşülerek oylanması ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin görüşülmesi,
8- Birlik İktisadi İşletmesinin, 2018-2019 yılı Denetim Kurulu Faaliyet raporunun okunup oylanması,
9- Birlik İktisadi İşletmesinin,2018-2019 Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunup oylanması,
10- Birlik İktisadi İşletmesinin 2020-2021 yılı tahmini bütçe çalışma programlarının görüşülerek oylanması ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin görüşülmesi,
11- Tüzel kişiler ve gerçek kişiler için yıllık aidat ve giriş aidatının belirlenmesi,
12- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi, her türlü demirbaş, araç alınması satılması, kiraya verilmesi, ihtiyacı olduğunda bağlı bulunduğu Tarım İl ve İlçe Müdürlüğüne tahsis edilmesi, Birlik adına kredi almak, gayrimenkul almak, kiralamak, devletin açmış olduğu projelerden faydalanmak, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek, proje yapmak, suni tohumlama, ultrason, küpeleme hizmetleri, hayvan tırnak bakım hizmetleri konusunda, süt işleme tesisi kurmak, soğutma tankı almak, yurt içinde ve yurt dışında bilgi amaçlı proje yapmak, üyelere birliğimiz bünyesinde Tarımsal Danışmanlarımızca devlet desteklerinde yetkili olan personelimizce ahır ve ekipman projeleri yapmak, kamu bankalarıyla anlaşma yaparak yurt içinden ve yurt dışından üyelerimize düve almak ve getirmek, süt toplama merkezleri kurmak Genel Kurulun vereceği yetki kadar harcama yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- Birlik yönetimi 45.madde 1. Bendinde Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü Tarım Paydaşlarıyla yapacağı yurt içi ve yurt dışında eğitim seminerleri ve toplantılara katılması yönünde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14- Birlik üyelerinin 11.madde a.b.c.d bendinde oluşan hallerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen, birliği karalayıcı, sosyal medyada Cumhurbaşkanına, Tarım Bakanına, hayvancılıkla alakalı asılsız ithamlarla karalayan, devlete karşı suç işlemiş üyelerin üyeliklerinin düşürülmesi yönünde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15- Üyelere yapılan ve yapılacak olan hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16- Merkez Birliğinin kuracağı, ya da ortak olacağı şirket ya da her türlü oluşuma ortak olmak, acentelik açmak, hisse almak, hisse satmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17- Birlik üyelerimizin dosya bedellerinin Birlik tarafından karşılanıp kartlarına işlenerek tahsil edilmesi yönünde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18- Birliğimize süt veren üreticilerimizin kendi tanıdıkları süt toplayıcılarına her ayın 15’inden sonra üreticilere dağıtılmak üzere, aylık süt bedellerinin istedikleri zaman Birliğin gücü nispetinde %15’i oranında avans verilmesi yönünde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19- Birliğimize süt veren üreticilerimizin kendi süt toplayıcıları, faturalı olan müstahsillerinin banka aracılığıyla müstahsil kesilenlerinde toplam parası firmalardan geldiği zaman, aylık sütçülerin hesaplarına çıkarılarak, sütçüler tarafından elden verilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
20- Birlik personellerimizce öğlen yemeklerinin, gelen üyelerimize ikramların, bilgisayar, yazıcı, çiçek hediye, toplama merkezlerinin elektrik, su gibi araçların mazot ve bakım giderlerinin birlik bütçesinden karşılanması yönünde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
21- Birlik üyelerimizden Birlik tüzüğünün 11. Maddesi a.b.c bendi gereğince hayatlarını kaybetmiş üyelerimizin borçları silinerek üyeliklerinin kapatılması,
22- Birlik tüzüğünün 10.maddesi a.b.c bendinde yazıldığı gibi işletmesini devretmiş, işletmesinde hayvan bulunmayan üyelerimizin borçlarının çoğalmaması için üyeliklerinin Yönetim Kurulu kararıyla geçici olarak üyelikten düşürülmüş olanların kesin ihraçlarının durumunun Genel Kurul tarafından görüşülerek karar verilmesi.
23- Birlikten daha önce ihraç edilmiş ve bu Genel Kurulda ihraç edilen, şuan mevcut olan borçlu üyelerimizin borçlarının görüşülmesi,
24- Birlik Üyelerimizden her yıl yapıldığı gibi 28 şubata kadar istifa eden üyelerimizden yıllık aidat alınmaması,
25- Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri huzur hakkı ücretlerinin, şehir içi ve şehir dışı, yurt dışı yolluklarının belirlenmesi,
26- Yönetim kurulu, Denetim Kurulu üyeleri ile Merkez Birliği temsilcilerinin seçimi,
27- Dilek ve temenniler,
28- Kapanış.